CHELSEA & 50 CENT

Veckans NU! - - Gossip -

Ko­mi­kern CHELSEA HANDLER, 43, är känd som en riktig girl next do­or, och är bland an­nat bäs­tis med Hol­ly­woods sweet­he­art JEN­NI­FER ANISTON. Där­för var det många som sat­te mor­gonkaf­fet i fel stru­pe när hon plöts­ligt föll för bad­boy­en 50 CENT, 43, ( som of­ta rap­par om att han har bli­vit skju­ten he­la nio gång­er). För­hål­lan­det höll dock in­te läng­re än någ­ra må­na­der 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.