DOUG & COURTNEY

Veckans NU! - - Gossip -

Den skan­dalom­su­sa­de skå­di­sen DOUG

HUTCHINSON, 58, kri­ti­se­ra­des hårt och kal­la­des för pe­do­fil när han som 51- åring gif­te sig med blott 16- åri­ga COURTNEY

STODDEN, 24. Doug var till och med äld­re än Court­neys pap­pa! I mars an­sök­te de om skils­mäs­sa, ef­ter sju år som gifta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.