Ma­ry- Ka­te & Oli­vi­er

Veckans NU! - - Gossip -

Kär­le­ken kan va­ra blind på va­re sig det många oli­ka gäl­ler ål­der, sätt, längd, na­tio­na­li­tet el­ler yr­ke. El­ler Den for­na allt! barn­skå­di­sen OL­SEN, MA­RY- KA­TE 32, hit­ta­de 2012 ( och 33 kär­le­ken i 17 cen­ti­me­ter år äld­re bank-man­nen läng­re) frans­ke OLI­VI­ER SARKOZY, om­värl­dens skep­sis

49. Men trots har pa­ret nu ma­kar va­rit äk­ta i över tre år.

Olik­he­ter at­tra­he­rar tyd­li­gen! Kär­le­ken är verk­li­gen blind, det är de här nå­got otip­pa­de kän­dis­pa­ren be­vis på!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.