Hem som i nte är öken!

Veckans NU! - - Hemma Hos Stjärnorna -

När Kar­dashi­ankla­nen har trött­nat på

Los Ang­e­les stor­stads­liv kan de nu fly sin kos till sin über­lyx­i­ga till­flyktsort i den ka­li­for­nis­ka ök­nen. Som van­ligt när det gäl­ler Kim, 38, Kourt­ney, 39, Khloé, 34, Ken­dall, 22, Ky­lie, 21, och Kris, 62, är stäl­let de­fi­ni­tivt nå­got ut­ö­ver det van­li­ga!

Lyx­ig gol­f­resort I van­lig ord­ning är det mo­ma­gern Kris Jen­ner som är hjär­nan ba­kom lyx­kö­pet, och he­la 120 mil­jo­ner kro­nor har re­a­li­tykla­nen fått hos­ta upp. Det är dock en drop­pe i ha­vet av fa­mil­jens to­talt 13 mil­jar­der (!) kro­nor i in­täk­ter, och för slan­tar­na får de ock­så en riktig dröm­kåk i lyx­i­ga golf­om­rå­det La Qu­in­ta i Ka­li­for­ni­en. Ly­san­de en­tré Till och med en­trén är väl­kom­nan­de med upp­lys­ta trap­por! Upp­lys­ta körs­bärs­träd I den vack­ra in­ner­går­den finns bå­de eld­stä­der och vac­kert upp­lys­ta körs­bärs­träd. Snac­ka om mys­fak­tor! 120 mil­jo­ner kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.