HÄR ÄR DITT LIV I KLÄ­DER

Veckans NU! - - Hemma Hos Stjärnorna -

Vack­ra Jen­ni­fer Aniston, 49, har haft en rad oli­ka sti­lar un­der åren som har in­spi­re­rat många. Här är hen­nes stil­re­sa från ca­su­al- loo­ken till en ele­gant kvin­na i svart.

Mars 1999” Vän­ner”- hy­ste­rin var enorm och al­la vil­le ha Jen­ni­fers fri­syr! Det långa, ra­ka hå­ret med en upp- och- ner­vänd tri­ang­el­topp var helt rätt un­der se­na 90- ta­let.

Feb­ru­a­ri 2004 Från långt rakt hår och svart­klätt till upp­satt hår med en him­la söt klän­ning. 2004 var sned­lug­gens år och själv­klart fort­sat­te Jen­ni­fer att le­da hårtren­den fram­åt.

Ju­ni 2009 Wow! Plöts­ligt ha­de skå­de­spe­lers­kan gått från soc­ker­söt till pang­brud i me­tall­för­pack­ning! Kan upp­brot­tet från Brad som sked­de någ­ra år ti­di­ga­re ha va­rit an­led­ning­en till för­änd­ring­en?

Ju­ni 1998 Året som Jen bör­jar dej­ta Brad Pitt, syn­tes hon på rö­da mat­tan iklädd glas­ö­gon, san­da­ler och svart skjor­ta in­stop­pad i jeans. In­te så uppif­fad, men snygg!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.