Tre ny­års­löf­ten

Vego - - LEDARE -

1. Lä­ra mig ba­ka sur­degs­bröd

Jag kan många sa­ker i kö­ket, men min ab­so­lu­ta akil­les­häl är sur­de­gar. Jag har star­tat många i mitt liv, ba­kat många bröd, men ald­rig känt mig hund­ra pro­cent nöjd. Det ska det bli änd­ring på det här året!

2. Upp­täc­ka maj­ro­van

Jag tyc­ker att maj­ro­van är den ab­so­lut vack­ras­te rot­fruk­ten av dem al­la. Och ty­värr gans­ka bort­glömd. Synd, ef­tersom den är så him­la god, så näs­ta år ska jag ut­fors­ka den på al­la sätt

jag kan.

3. Gö­ra mer från grun­den

Jag har bör­jat kon­ser­ve­ra väl­digt myc­ket re­dan nu, men vill verk­li­gen se hur myc­ket av det jag kö­per hem i bur­kar och flas­kor som fak­tiskt går att gö­ra själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.