Tor­kad frukt och grön­sa­ker

Vego - - VEGO SVARAR -

Hej! Jag äls­ka­de er ar­ti­kel om hur man tor­kar frukt och grön­sa­ker. Det stod i tid­ning­en att det skul­le kom­ma upp fler tips och tricks på hem­si­dan, men jag hit­tar ing­et där?

/ Si­mon

Svar: Hej! Du har helt rätt, det är pre­cis vad som stod i tid­ning­en. Ty­värr så blev vi ba­ra li­te se­na med att få upp det på hem­si­dan, men nu lig­ger det på ve­go­ma­ga­si­net.se. Var­så­god!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.