Instagram­älsk­ling­ar

Vego - - VEGO SVARAR -

De­la di­na bäs­ta @Ve­go­ma­ga­si­net-bil­der, med hash­ta­gen #ilo­ve­ve­go så väl­jer vi ut någ­ra här till tid­ning­en i var­je num­mer.

@li­na­lagar­mat

Li­na la­gar per­fek­ta ve­gan­ma­ten för ny­bör­ja­re med enk­la, snab­ba gen­vä­gar och käk som in­te tar evig­he­ter att få klart. Sen äls­kar vi ju ba­ra mot­tot: ”Det kan ald­rig bli för myc­ket sås”.

@ke­ra­mi­hac­ker

Kinga är en själv­lärd ke­ra­mi­ker som gör fan­tas­tisk vack­ra fat och skå­lar med ro­li­ga bud­skap som ”To­fu ne­ver screams” och ”Eat mo­re plants, do mo­re yo­ga”. Här dy­ker det he­la ti­den upp nya sa­ker man vill läg­ga tas­sar­na på.

@ve­gansk­mat­la­da

Kon­tot drivs av två tvil­lingtje­jer som de­lar med sig av en­kel, krav­lös vegomat. Myc­ket här­lig var­dags­mat, ru­stik hus­mans­kost och an­nat som vi äls­kar att sät­ta tän­der­na i. Väl­digt inspirerande!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.