Steg för steg

Vego - - VEGO SVARAR -

Ibland när det är långa in­struk­tio­ner till re­cep­ten skul­le det va­ra skönt med steg-för­steg så att man lät­ta­re kan föl­ja med i re­cep­tet. / Jo­han­na

Svar: Det där var ett rik­tigt bra för­slag som vi kom­mer att gö­ra verk­lig­het av på di­rek­ten! Från och med det här num­ret blir det tyd­li­ga steg-för-steg-in­struk­tio­ner till var­je re­cept. Tack!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.