Oat­ly va­nilj!

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

har en rad oli­ka sma­ker på si­na hav­re­gur­tar, men först nu kom­mer den i en klas­sisk, god va­nilj­smak! Su­per­god i fru­kost­bow­len men även mum­sig i enk­la des­ser­ter och smoot­hi­es. Du hit­tar den i kyl­dis­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.