Ba­na­na split-gra­no­la

Vego - - VI KAN INTE SLUTA ÄTA... - TEXT, RE­CEPT OCH FOTO: MATTIAS KRISTI­ANS­SON

Lå­ter det för bra för att va­ra sant? Lugn, det är verk­lig­het och in­te allt­för av­läg­set. Gra­no­la är det per­fek­ta sät­tet att lyf­ta upp fru­kost­skå­len med yog­hurt el­ler mjölk. Man kan slänga ner det mesta i nöt-, frö- och spann­måls­väg, men här har vi ta­git det till en helt ny ni­vå.

Det bäs­ta med just den här gra­no­lan är att söt­man kom­mer från ba­na­ner och ba­ra en li­ten del lönn­si­rap.

BA­NA­NA SPLIT-GRA­NO­LA

1 dl pe­kan­nöt­ter

1 dl jord­nöt­ter

1 dl tor­ka­de jord­gub­bar

1 dl tor­kad ba­nan

8 dl hav­re­gryn

3 msk ka­kao

½ tsk va­nilj­pul­ver en ny­pa salt

½ dl lönn­si­rap

½ dl ko­kos­ol­ja

2 väl mog­na ba­na­ner, i bi­tar

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der.

2. Ros­ta pe­kan­nöt­ter och jord­nöt­ter i en torr stek­pan­na tills de får fint med färg. Hac­ka grovt.

3. Blan­da nöt­ter, jord­gub­bar, ba­nan, hav­re­gryn, ka­kao, va­nilj­pul­ver och salt i en bun­ke.

4. Mixa ihop lönn­si­rap, ko­kos­ol­ja och ba­nan med hjälp av en stav­mix­er.

5. Rör ner ba­nans­me­ten i de tor­ra in­gre­di­en­ser­na. Blan­da väl.

6. Sprid ut gra­no­lan på en plåt och ställ in i ug­nen i 15-20 mi­nu­ter. Rör om då och då.

7. Ta ut och låt sval­na helt. För­va­ra i en burk.

Jord­gub­bar kan du an­ting­en hit­ta tor­ka­de i ski­vor el­ler frystor­ka­de (of­tast i hel form). Tor­kad ba­nan bru­kar fin­nas bland an­nan tor­kad frukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.