Sal­via

Vego - - VI KAN INTE SLUTA KRYDDA MED... -

Sal­via är en gam­mal kul­turört som ur­sprung­li­gen kom­mer från me­del­havs­om­rå­det men som nu har spri­dit sig över he­la Eu­ro­pa. Nam­net kom­mer från det la­tins­ka salvus, vil­ket be­ty­der he­la el­ler fräl­sa. An­ti­kens gre­ker an­såg näm­li­gen att sal­via gav ett långt och friskt liv. Vi tror gär­na på det ock­så, men är främst fräls­ta av de små grö­na lud­na bla­den med den ut­sök­ta, lätt pepp­ri­ga sma­ken. Den ät­ba­ra krydd­sal­vi­an går en­kelt att od­la själv el­ler att kö­pa över­allt. Tor­kad sal­via hit­tar du i krydd­hyl­lan och även om den in­te har sam­ma aro­ma­tis­ka doft så ger den en ka­rak­tä­ris­tisk sal­vi­a­touch till allt den nud­dar.

SALVIASPREAD

Den här bön­rö­ran med sal­via och val­nöt­ter är jät­te­god på en bit bröd och är strå­lan­de som dipp. Den går även att blan­da med pas­ta och du har en snabb pas­ta­rätt att nju­ta av.

½ kru­ka sal­via

2 msk val­nöt­ter

1 vit­löks­klyf­ta, ri­ven

1 msk ci­tronsaft

2 msk oliv­ol­ja

1 burk små vi­ta bö­nor à 400 g, ca 3 dl kok­ta salt svart­pep­par

Lägg ner sal­via, val­nöt­ter, vit­lök, ci­tronsaft och oliv­ol­ja i en mat­be­re­da­re och mixa till en hyf­sat slät sås. Du kan även ta hjälp av en stav­mix­er.

Häll ner de skölj­da bö­nor­na och mixa ihop till en slät kräm. Sma­ka av med salt och pep­par. Klart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.