VITLÖKSPESTOBRÖD

Vego - - VI KAN INTE SLUTA KRYDDA MED... -

1 bröd

Vit­löks­bröd är nå­got vi ald­rig trött­nar på, spe­ci­ellt in­te om du tes­tar den här ex­tra grö­na va­ri­an­ten med grönkål­spesto och val­nöt­ter som fyll­ning.

Pesto

1 stort blad grönkål en nä­ve blad­per­sil­ja

¾ dl oliv­ol­ja

5 sto­ra vit­löks­klyf­tor, el­ler ef­ter smak 1 tsk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger

1 dl val­nöt­ter salt svart­pep­par

Deg

10 g jäst

3 ½ dl kallt vat­ten

8 dl ve­te­mjöl el­ler sik­tat din­kel ¾ msk salt

Pesto

1. Re­pa grönkå­len och lägg i en skål med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser, för­u­tom val­nöt­ter­na. Mixa snabbt ihop med stav­mix­er.

Deg

1. Blan­da ut jäs­ten i vatt­net i en stor bun­ke och rör se­dan ner ve­te­mjöl och salt. Blan­da snabbt ihop till en deg. Täck med plast och låt jä­sa ca 12 tim­mar.

2. Stjälp ut de­gen på mjö­lat bak­bord och knå­da den i nå­gon mi­nut. De­gen in­ne­hål­ler in­te jät­te­myc­ket mjöl och är gans­ka blöt, men det är det­ta som kom­mer att gö­ra brö­det väl­digt luf­tigt ef­ter grädd­ning, så bli in­te oro­lig om de­gen ver­kar för mjuk.

3. Kav­la ut en kvadrat, ca 30 x 40 cm, och se till att det är mjöl un­der­till så att den in­te fast­nar.

4. Bred pesto på deg­plat­tan. Kros­sa val­nötskär­nor­na i han­den och ströss­la över.

5. Rul­la ihop deg­plat­tan från kort­si­dan som när man gör ka­nel­bul­lar. Lägg över bröd­rul­len på en bak­pap­pers­klädd plåt.

6. De­la rul­len på mit­ten på läng­den med en vass kniv, men låt den sit­ta fast i ena de­len. Tvin­na läng­der­na om varand­ra och nyp ihop än­dar­na. Blir brö­det långt kan man tryc­ka ihop det.

7. Låt brö­det jä­sa yt­ter­li­ga­re 30 mi­nu­ter. Sätt ug­nen på 250 gra­der.

8. Ställ in brö­det i ug­nen och sänk vär­men till 200 gra­der. Gräd­da i 35-40 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.