Tre sa­ker jag vill för­änd­ra

Vego - - LEDARE -

Skol­ma­ten

Ve­go­norm i sko­lor­na ha­de va­rit ma­giskt, men ett förs­ta steg kan va­ra att fak­tiskt er­bju­da vego till al­la de som vill ha ve­ge­ta­risk kost. Det bor­de ju va­ra en själv­klar­het! Psst... det kom­mer en hel del ro­ligt på det här om­rå­det un­der året, så håll ut.

Flyg­plans­ma­ten

Ibland är det ok, men of­tast känns det som att man blir ser­ve­rad mikrad kom­post. Det ha­de va­rit kul att se vad man fak­tiskt kan gö­ra för grymt god grön flyg­plans­mat. Vet du nå­got flyg­bo­lag som har över­ras­kat dig med su­per­god mat, mej­la mig!

Fin­re­stau­rang­er­na

All cred till vå­ra su­perkoc­kar som öpp­nar upp för grön mat på si­na kro­gar och vill för­änd­ra bran­schen… men för det mesta blir jag be­svi­ken på all bak­åt­strä­van­de ka­nin­mat och spring­er hem och gril­lar en varm mac­ka i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.