Vak­na till liv med skönt grönt

Vego - - INNEHÅLL - RECEPT OCH FOTO: KAROLINE JÖNSSON

Det krävs in­te myc­ket för att man ska dra på smil­ban­den och kän­na sig li­te pig­ga­re. Ny­ba­ka­de mo­rots­fral­lor, en en­kel brunch­mac­ka med grönkål el­ler mum­si­ga ba­o­bul­lar med fyll­ning. Här kom­mer någ­ra recept som kom­mer att gläd­ja i mörk­ret.

BRUNCH­MAC­KA MED BÖNOCH GRÖNKÅLSSTUVNING

4 mac­kor

För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fritt bröd

En ma­tig mac­ka som lätt blir en hel lunch om du kän­ner för det. Chi­li­fla­kes ger en pir­ran­de het­ta som in­te är för stark, men som ger en li­ten väl­be­höv­lig kick.

1 li­ten gul lök, tunt ski­vad

3 vit­löks­klyf­tor, tunt ski­va­de

20 blad sal­via, fin­hac­ka­de

3 sto­ra blad grönkål

1 för­pack­ning vi­ta bö­nor à 400 g, ca 3 dl kok­ta

1 ½ dl gräd­de, t ex hav­re- el­ler so­jagräd­de

1 tsk dijon­se­nap

½ ci­tron, ri­vet skal + 1 tsk saft chi­li­fla­kes ef­ter smak

salt

svart­pep­par

4 ski­vor sur­degs­bröd smör­gåskras­se till ser­ve­ring

1. Fräs gul lök, vit­lök och sal­via i ol­ja till­sam­mans med salt och pep­par tills lö­ken bör­jar få färg.

2. Dra av grönkåls­bla­den från stam­mar­na och hac­ka dem. Fräs den med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser i nå­gon mi­nut.

3. Till­sätt bö­nor­na och fräs yt­ter­li­ga­re någ­ra minuter. Häll på gräd­de och dijon­se­nap och låt ko­ka ihop i någ­ra minuter. Sma­ka av med chi­li­fla­kes ef­ter smak och ci­tronsaft.

4. Ros­ta bröd­ski­vor­na och top­pa med bön- och grönkåls­stuv­ning­en samt smör­gåskras­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.