Gör din egen moz­za­rel­la

Vego - - INNEHÅLL - RECEPT OCH FOTO: TI­NA MEJ­RI

Förs­ta kur­sen i ost­sko­lan är här! Lä­ra­re är blog­ga­ren Ti­na Mej­ri och hon kom­mer i var­je num­mer att lä­ra oss att gö­ra en ny, helt växt­ba­se­rad ost. Först ut är en smäl­tan­de fan­tas­tisk moz­za­rel­la som görs på cashewnöt­ter och den spän­nan­de in­gre­di­en­sen mjölk­sy­ra. Den kom­mer lätt att lyf­ta di­na piz­zor till nya höj­der. Tes­ta själv!

EGEN MOZ­ZA­REL­LA

ca 350 g

Den här moz­za­rel­lan kom­mer att lyf­ta din piz­za till en helt ny sma­kupp­le­vel­se. Det är mjölk­sy­ran som ger os­ten det där lil­la ex­tra som är svårt att sät­ta fing­ret på.

2 ½ dl na­tu­rel­la cashewnöt­ter 2 ½ dl vat­ten

½ tsk mjölk­sy­ra, se in­foru­ta 2 tsk nä­ringsjäst

¾ tsk salt

Red­skap

trådsil ost­duk köks­ter­mo­me­ter bal­long­visp li­ten ka­strull bun­ke

1. Blöt­lägg cashewnöt­ter­na över nat­ten.

2. Skölj dem or­dent­ligt och häll ner i en hög­has­tig­hets­b­len­der. Till­sätt vat­ten och mixa till en helt slät mas­sa. Stan­na ma­ski­nen då och då och skra­pa ner bland­ning­en från kan­ter­na. Här be­hö­ver du ha li­te tå­la­mod.

3. Häll över cashew­bland­ning­en i en tjock­bott­nad mind­re ka­strull. Sätt ka­strul­len på me­del­hög vär­me. Håll en köks­ter­mo­me­ter i ena han­den sam­ti­digt som du vis­par med en bal­long­visp med den and­ra. Vis­pa he­la ti­den så att krä­men in­te brän­ner fast.

4. När ter­mo­me­tern vi­sar 85 gra­der lyf­ter du av ka­strul­len från spi­sen och häl­ler över allt i en ren bun­ke.

5. Vis­pa ner mjölk­sy­ra, nä­ringsjäst och salt. Låt bland­ning­en vi­la i ca 20 minuter.

6. Lägg ost­du­ken över en trådsil satt över en bun­ke. Sko­pa över os­ten till ost­du­ken och för­slut än­dar­na. Lägg ett fat med li­te tyngd över os­ten och ställ in i ky­len. Den ska nu stå till sig i 1-2 dygn. Sy­ran ökar ju läng­re den får vi­la.

1 för­pack­ning glu­ten­fri piz­za­bot­ten (an­vänd val­fri köpt el­ler hem­gjord)

Någ­ra matske­dar tomatsås. Mixa för­slagsvis li­te kros­sa­de to­ma­ter med vit­lök, lök­pul­ver, ore­gano och en mat­sked god oliv­ol­ja. Sma­ka av med salt och svart­pep­par.

Ros­ta någ­ra körs­bärsto­ma­ter på 200 gra­der tills de har fått färg och mjuk­nat nå­got.

1. Kav­la ut den fär­di­ga piz­za­de­gen li­te så att man får ut 4 st bott­nar. Pens­la kan­ter­na runt om med oliv­ol­ja och bre på li­te tomatsås på var­je bot­ten. Klic­ka på 3-4 bi­tar av moz­za­rel­lan på var­je piz­za. Strö se­dan över någ­ra go­da oli­ver och ställ in plå­ten i ug­nen på 210°C i ca 10 minuter.

2. Ta ut plå­ten när piz­zor­na har fått fin färg och bott­nen är ge­nom­gräd­dad.

3. Lägg på to­ma­ter­na och färsk ba­si­li­ka.

Mjölk­sy­ra finns på Kit­chenLab, bå­de i fy­sisk bu­tik och på hem­si­dan.

Recept på en fra­sig piz­za­bot­ten hit­tar du på ve­go­ma­ga­si­net.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.