Instagram­älsk­ling­ar

Vego - - VEGO SVARAR -

@be­ing­kin­di­scool

Bowls, bowls och åter bowls. Så him­la ro­ligt kon­to att scrol­la sig ige­nom och helt omöj­ligt att in­te fres­tas av. Helt ve­ganskt och helt un­der­bart.

@ve­go­box­_s­ve­ri­ge

Ba­kom det här kon­tot lig­ger fö­re­ta­get Ve­go­box och för­u­tom att be­rät­ta om nya pro­duk­ter så le­ve­re­ras det även en hel hög med hel­ve­ge­ta­ris­ka recept. Myc­ket hus­mans­kost, var­dags­mat och söt­sa­ker som man ba­ra vill sät­ta tän­der­na i.

@nut­ri­flo­wer

Ett kon­to som drivs av Na­dia och är kopp­lat till blog­gen med sam­ma namn. Här får du en bland­ning av färgspra­kan­de smoot­hi­es, krä­mi­ga pas­ta­rät­ter och svuls­ti­ga bur­ga­re vi ba­ra vill ha mer av. Dessutom väl­digt vack­ra bil­der. Hur­ra!

De­la di­na bäs­ta @Ve­go­ma­ga­si­net-bil­der, med hash­ta­gen #ilo­ve­ve­go så väl­jer vi ut någ­ra här till tid­ning­en i var­je num­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.