Nor­ge och Fin­land?

Vego - - VEGO SVARAR -

Ni pra­ta­de om att släp­pas på fins­ka och nors­ka, hur går det med de pla­ner­na?

/Ma­lin

Svar:

Hej! Ja, det vo­re su­per­kul och pla­ner­na är fort­fa­ran­de ak­tu­el­la. Det är ba­ra att det krävs en hel del ar­be­te in­nan det kan bli verk­lig­het, men för­hopp­nings­vis se­na­re i år. Det vo­re jät­te­ro­ligt att kun­na in­spi­re­ra he­la Nor­den till en grö­na­re livs­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.