Dub­bel­fri­te­rad to­fu

Vego - - VI KAN INTE SLUTA PRATA OM... -

Dub­bel­fri­te­ring är pre­cis vad det lå­ter som: man fri­te­rar to­fun två gång­er. Var­för då, kanske du und­rar. Av sam­ma an­led­ning som proff­sen dub­bel­fri­te­rar pom­mes: De blir sååå myc­ket fra­si­ga­re och änd­löst myc­ket go­da­re. Det ska er­kän­nas att majs­stär­kel­sen gör sitt ock­så. Är det läs­kigt att fri­te­ra då? Nej, verk­li­gen in­te. Har du ba­ra en köks­ter­mo­me­ter el­ler fri­tös så be­hö­ver du in­te oroa dig för att ol­jan ska bli för varm, då har du full koll. Se även till att ha en hål­slev till hands för att kun­na fis­ka upp to­fu­bi­tar­na ut­an att skvät­ta het ol­ja om­kring dig. Så sätt i gång att dub­bel­fri­te­ra för glat­ta li­vet, spe­ci­ellt om du är en to­fut­ve­ka­re el­ler ska bju­da en. Den här rät­ten har näm­li­gen om­vänt många tviv­la­re ge­nom åren.

DUB­BEL­FRI­TE­RAD TO­FU I CHILISÅS

4 por­tio­ner

600 g fast to­fu, i 2x2 cm sto­ra tär­ning­ar

1 dl majs­stär­kel­se

2 li­ter raps­ol­ja

Chilisås

1 dl sweet chi­li-sås

1 tsk se­sa­m­ol­ja

1 vit­löks­klyf­ta, fin­hac­kad

½ msk ri­ven färsk ing­e­fä­ra

1 dl vat­ten

2 tsk ljus so­jas­ås

4 sal­lads­lö­kar, fint ski­va­de

1. Vänd to­futär­ning­ar­na i majs­stär­kel­sen så att de täcks helt.

2. Het­ta upp ol­jan i en tjock­bott­nad ka­strull till 170 gra­der.

3. Drop­pa ner ett gäng to­futär­ning­ar i ta­get och fri­te­ra dem i någ­ra minuter tills de bör­jar få lätt med färg. Ta upp med en hål­slev och låt rin­na av på li­te hus­hålls­pap­per.

4. När al­la to­futär­ning­ar är fri­te­ra­de hö­jer du vär­men tills ol­jan kom­mer upp i 190 gra­der.

5. Drop­pa nu ner to­futär­ning­ar­na på nytt och fri­te­ra tills de blir vac­kert gyl­le­ne. Låt åter­i­gen rin­na av på hus­hålls­pap­per.

Chilisås

1. Blan­da ihop sweet chi­li-sås, se­sa­m­ol­ja, vit­lök, ing­e­fä­ra, vat­ten och so­jas­ås i en stek­pan­na. Ko­ka upp och låt sju­da i en mi­nut.

2. Vänd ner de fri­te­ra­de to­futär­ning­ar­na och vänd runt väl. Strö över sal­lads­lö­ken. Klart!

3. Ser­ve­ra med kokt jas­m­in­ris och färsk myn­ta.

Vi mås­te ba­ra tip­sa om re­stau­rang­en Sur­fers som finns bå­de i Vis­by och Stock­holm. De har en ma­gisk dub­bel­fri­te­rad to­fu som får det att fladd­ra om öro­nen av gläd­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.