STEG FÖR STEG BLIR ALLT FAN­TAS­TISKT

Vego - - VI KAN INTE SLUTA KRYDDA MED... -

De är de små ste­gen som räk­nas. Som att bör­ja hand­la smar­ta­re, nju­ta av en väl­gö­ran­de bo­dy scrub, du­ka upp med nytt vac­kert pors­lin el­ler att la­ga mat med li­te mer stil. Här är någ­ra pry­lar som kom­mer att gö­ra allt li­te mer fan­tas­tiskt.

Kris­pi­ga jord­ärt­skock­s­chips

Nu kan du mum­sa på kris­pi­ga, frystor­ka­de chips gjor­da på tunt ski­vad jord­ärt­skoc­ka. De är helt raw och eko. En för­pack­ning kos­tar 89 kr/50 g på ra­va­ru­bu­ti­ken.se.

Skrubb man vill äta

Med ett namn som Ur­tekrams Brown Su­gar Bo­dy Scrub vill man ju ba­ra ta sig en sked. Gör in­te det, det här är en ef­fek­tiv och eko­lo­gisk kropps­pe­e­ling med bland an­nat rör­soc­ker och la­ven­del­ol­ja. 115 kr/380 g på bland an­nat apo­tea.se.

Hand­la smart

Slu­ta med onö­di­ga plast­på­sar i grön­saks­dis­ken och sat­sa på en nät­på­se i eko­lo­gisk bo­mull i stäl­let. Nät­på­sen kom­mer med en drag­sko som hål­ler in­ne­hål­let på plats och den är även för­sedd med eti­kett i bo­mull i stäl­let för po­ly­es­ter. En nät­på­se från KeepJar i stor­lek small kos­tar 36 kr på jord­klok.se.

Snyg­gas­te gry­tan

Hur snygg är in­te den här gjut­järns­gry­tan från Na­be? Och med ett vac­kert trälock dessutom. Den här sto­ra mo­del­len på 2,7 li­ter kos­tar 599 kr på cer­ve­ra.se.

Klirr i gla­sen

Vi skå­lar för en bra start på året med de här cham­pagne­ku­por­na från In­dis­ka. Sar­rah Cou­pe he­ter des­sa de­ko­ra­tivt gra­ve­ra­de kri­stall­glas med guld­kant. Kos­tar 99 kr.

Dres­sing­flas­ka med stil

Snyg­gas­te dres­sing­flas­kan just nu mås­te ju än­då va­ra Vi­nä­grett från La­ger­haus. Den är gjord i glas och kos­tar 69 kr.

Godaste vi­nä­gret­ten:

Vis­pa ihop 1 ½ msk vi­nä­ger el­ler ci­tronsaft, ½ tsk dijon­se­nap, en ny­pa salt och svart­pep­par i en skål. Vis­pa nu ner 1 dl oliv­ol­ja, li­te i ta­get. Klar!

Li­va upp med färg

Den här bric­kan kom­mer ga­ran­te­rat att spri­da gläd­je med sin spra­kan­de il­lust­ra­tion i regn­bå­gens al­la fär­ger. Kos­tar 149 kr på H&M Ho­me.

Char­migt pors­lin

Ma­teus har en se­rie hand­må­la­de skå­lar och fat med vac­kert vå­gad kant. De finns i fle­ra oli­ka fär­ger, men vi föll för light pink. Ett plus är att de tål bå­de mikro och ma­skin­disk. Den lil­la skå­len kos­tar 249 kr och den sto­ra 395 kr. Bå­da hit­tar du på Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.