ITALIENSKA VE­GO­BOL­LAR MED TOMATSÅS

Vego - - VEGOSKOLAN -

4 por­tio­ner

So­ja­färs kan pre­cis som kött­färs va­ra grun­den i bå­de bif­far och bur­ga­re, det gäl­ler ba­ra att hit­ta nå­got som bin­der ihop dem bra. Här är det bå­de bröd­smu­lor och majs­stär­kel­se. Och du, de här är ga­let go­da och per­fek­ta att gö­ra när he­la tjoc­ka släk­ten är på be­sök.

Italienska ve­go­bol­lar

400 g so­ja­färs

1 dl vat­ten

3 dl bröd­smu­lor, ca 3 ski­vor som du mix­ar sön­der 2 msk majs­stär­kel­se

1 dl fin­hac­kad färsk ba­si­li­ka

½ dl ri­ven par­me­san, t ex mjölk­fri som Astrid & Apor­na el­ler Vi­o­li­fe

1 msk to­mat­puré 1 vit­löks­klyf­ta, ri­ven ri­ven mus­kot­nöt salt, svart­pep­par

Tomatsås

1 msk oliv­ol­ja

1 gul lök, fin­hac­kad 2 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de

1 dl röd­vin, kan ute­slu­tas

1 burk kros­sa­de to­ma­ter à 400 ml salt svart­pep­par

Till ser­ve­ring

spaghet­ti för 4 per­so­ner ri­ven par­me­sa­nost, t ex mjölk­fri som Astrid & Apor­na el­ler Vi­o­li­fe

Italienska ve­go­bol­lar

1. Blan­da ihop samt­li­ga in­gre­di­en­ser i en skål. Kra­ma ihop till en smi­dig deg och rul­la se­dan till bol­lar.

2. Stek bol­lar­na gyl­le­ne i rik­ligt med oliv­ol­ja.

Tomatsås

1. Fräs den gu­la lö­ken och vit­lö­ken i oliv­ol­jan tills lö­ken mjuk­nar och blir lätt trans­pa­rent.

2. Häll ner röd­vin, kros­sa­de to­ma­ter, salt och pep­par. Ko­ka upp och låt sju­da i 10 minuter.

3. Vänd ner ve­go­bol­lar­na i to­mat­så­sen.

Ser­ve­ring

1. Ko­ka spaghet­tin en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en. Ser­ve­ra till­sam­mans med ve­go­bol­lar­na i tomatsås.

2. Riv över par­me­sa­nost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.