EN­KEL MISOSOPPA MED CASHEWBOLLAR OCH NUD­LAR

Vego - - SKAFFERIMAT -

4 por­tio­ner

Mi­sopul­ver/misosoppa hit­tar du på häl­so­kos­ten, i väl­sor­te­ra­de mat­bu­ti­ker och på re­ne­e­vol­tai­re.se. Med det kan du gö­ra en vär­man­de misosoppa på ba­ra se­kun­der el­ler ba­ra ge fyl­lig­het till and­ra sop­por med asi­a­tisk touch. Mäng­den pul­ver skil­jer sig åt, så följ in­struk­tio­ner­na på för­pack­ning­en.

Psst...

i stäl­let för cashewnöt­ter går det även bra med 1 ½ dl man­del­mjöl.

Cashewbollar

100 g cashewnöt­ter, na­tu­rel­la 2 dl strö­bröd

2 dl mjölk, t ex man­del-, hav­re­el­ler so­jamjölk

½ gul lök, fin­hac­kad

2 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de salt svart­pep­par

Misosoppa

mi­sopul­ver till 1 li­ter vat­ten 1 li­ter vat­ten risnudlar för 4 per­so­ner

Till ser­ve­ring

2 sal­lads­lö­kar, tunt ski­va­de chi­li­fla­kes

1 li­me, i klyf­tor thai­ba­si­li­ka el­ler myn­ta

Cashewbollar

1. Mixa cashewnöt­ter­na till ett fint mjöl.

2. Häll ner i en skål och blan­da ner öv­ri­ga in­gre­di­en­ser. Rör ihop till en fast smet.

3. Rul­la till bol­lar och stek gyl­le­ne i li­te ol­ja.

Misosoppa

1. Ko­ka upp vatt­net och vis­pa ner mi­sopulv­ret.

2. Häll ner nud­lar­na och ko­ka en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en.

Till ser­ve­ring

1. Häll upp mi­so­sop­pan och nud­lar i skå­lar.

2. Top­pa med cashewbollar, ski­vad sal­lads­lök, chi­li­fla­kes, li­meklyf­tor och thai­ba­si­li­ka.

Cashewnöt­ter­na gör de här bol­lar­na här­ligt knap­ri­ga, men du kan även ta mand­lar el­ler sol­ros­frön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.