FRUKTIG SKAFFERISOPPA

Vego - - SKAFFERIMAT -

4 por­tio­ner

Jag är själv li­te då­lig på att an­vän­da tor­kad frukt i des­ser­ter, men den här frukt­sop­pan är över­ras­kan­de god och per­fekt att gö­ra när du ba­ra har skaf­fe­ri­et att till­gå. God bå­de varm som kall. Jag gil­lar att mixa min sop­pa slät, men den är ock­så god med bi­tar i.

Mjölk i skaf­fe­ri­et? Växt­ba­se­rad mjölk bru­kar hål­la oöpp­nad i rumstem­pe­ra­tur, så var­för in­te ser­ve­ra sop­pan med li­te man­del-, hav­re- el­ler so­jamjölk?

250 g blan­dad tor­kad frukt, t ex ap­ri­ko­ser, fi­kon, ana­nas, man­go och plom­mon 1 ½ li­ter vat­ten

1 ka­nel­stång

¾ dl strö­soc­ker

½ tsk va­nilj­pul­ver

1. Skär den tor­ka­de fruk­ten i mind­re bi­tar. Blan­da med vat­ten och ka­nel­stång i en ka­strull. Ko­ka upp och låt sju­da i 5 minuter.

2. Blan­da ner sock­ret och ko­ka i yt­ter­li­ga­re 5 minuter el­ler tills fruk­ten är rik­tigt mjuk.

4. Mixa sop­pan slät. Smak­sätt med va­nilj­pulv­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.