ROSA VÅFF­LOR

Vego - - HOTELLFRUKOST -

8 st

Det här är egent­li­gen ba­ra klas­sis­ka våff­lor, men helt ve­gans­ka så klart. Vi har fär­gat dem rosa med en röd­be­ta, myc­ket ef­tersom det är vac­kert men ock­så för att det kan va­ra ett smart sätt att skil­ja på våff­lor­na på fru­kost­buffén. Du kan även an­vän­da röd­bets­spa­det, men det ger in­te li­ka stark färg.

4 dl ve­te­mjöl

½ tsk salt

2 tsk bak­pul­ver

5 dl mjölk, t ex hav­re-, so­ja- el­ler man­del­mjölk

100 g smält smör, t ex mjölk­fritt

1 in­lagd röd­be­ta

Till ser­ve­ring

färs­ka bär vis­pad gräd­de, t ex Al­pro Cu­i­si­ne vis­p­bar glass, t ex hav­re- el­ler so­ja­ba­se­rad

1. Blan­da ihop ve­te­mjöl, salt och bak­pul­ver i en skål.

2. Vis­pa ner li­te mjölk i ta­get tills du har en slät smet ut­an klum­par. Av­slu­ta med det smäl­ta smö­ret.

3. Mixa ner röd­be­tan med en stav­mix­er el­ler häll ner allt i en blen­der el­ler mat­be­re­da­re och mixa i någ­ra se­kun­der.

4. Gräd­da våff­lor­na som van­ligt i ett våf­fel­järn. Ser­ve­ra till­sam­mans med färs­ka bär och vis­pad gräd­de el­ler glass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.