CASHEWOST

Vego - - HOTELLFRUKOST -

2 dl

Na­tu­rell fun­kar den här cashewos­ten pre­cis li­ka bra som tra­di­tio­nell färskost, men den är för­stås även su­per­god att smak­sät­ta med t ex fin­hac­kad gräslök, taco­kryd­da, vit­lök, färs­ka ör­ter el­ler pep­par­rot.

2 dl cashewnöt­ter 1 msk ci­tronsaft 1 msk oliv­ol­ja

1-2 msk vat­ten salt svart­pep­par

1. Blöt­lägg cashewnöt­ter­na i 6 tim­mar el­ler över nat­ten.

2. Häll ner nöt­ter­na till­sam­mans med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser i en blen­der el­ler mat­be­re­da­re. Mixa tills du har en slät kräm. Det tar någ­ra minuter.

3. Smak­sätt even­tu­ellt din cashewost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.