Köp fär­digt

Vego - - HOTELLFRUKOST -

Nej, man be­hö­ver verk­li­gen in­te gö­ra allt. Det finns hur myc­ket gott växt­ba­se­rat som helst att kö­pa fär­digt, t ex ve­go­bol­lar, kor­var, ost, pa­stej och and­ra på­lägg. En en­kel över­blick får du med vår Er­sätt­nings­gui­de som du hit­tar på ve­go­ma­ga­si­net.se. Har ni som ho­tell frå­gor om spe­ci­fi­ka pro­duk­ter får ni mer än gär­na kon­tak­ta oss på re­dak­tio­nen@ve­go­ma­ga­si­net.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.