Kor­gar av sjö­gräs

Vego - - TRENDSPANING -

Svens­ka Dixie ar­be­tar med na­tur­vän­li­ga och eko­lo­giskt håll­ba­ra ma­te­ri­al. De här kor­gar­na är gjor­da av sjö­gräs i Bang­la­desh. Fint, lo­kalt och mil­jös­mart. En li­ten korg kos­tar från 75 kr. dixie.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.