Tre sa­ker jag gril­lar i som­mar

Vego - - NEWS -

Naan­bröd

Du mås­te, mås­te, mås­te tes­ta att gril­la eg­na naan­bröd. Re­cep­tet hit­tar du på ve­go­ma­ga­si­net.se och du rör ihop det på noll­tid, jä­ser i 30 mi­nu­ter, tryc­ker ut och läg­ger på gril­len. Mitt stän­di­ga tillbehör till allt gril­lat.

Upp­da­te­rad ba­na­na split Jag är ing­et fan av varm ba­nan, men den upp­da­te­ra­de gril­la­de ba­na­na spliten på si­da 66 är så smärt­samt god att du ser fyr­ver­ke­ri­er.

Spe­ci­ellt med jord­nöts fud­ge så­sen till. Ah!

Rot­fruk­ter i al­la for­mer

Lå­ter det trå­kigt? Nej! Jag äls­kar rot­fruk­ter! Riv ner röd­be­tor el­ler mo­röt­ter i di­na bön­bur­ga­re och de hål­ler sig enormt saf­ti­ga. Gril­la söt­po­ta­tis och mo­sa till en krä­mig hum­mus el­ler ba­ka blan­da­de rot­fruk­ter i fo­lie­pa­ket med ett gott krydd­smör.

Följ oss på Youtu­be! Vår ka­nal he­ter ”VEGO” och här sam­lar vi al­la re­ceptvi­de­or, re­por­tage, li­ve­strea­mar och an­nat ro­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.