Läc­ker lyx­ig sommarbuffé

Vego - - INNEHÅLL - RE­CEPT OCH FO­TO: TINA MEJRI

Vi äls­kar mat, spe­ci­ellt upp­du­kad på en dig­nan­de buffé. Det är ett strå­lan­de sätt att fi­ra att som­ma­ren är här, el­ler var­för in­te stu­dent, fö­del­se­da­gar el­ler an­nat som be­hö­ver om­ring­as av läc­ker som­mar­mat. Här är någ­ra fa­vo­ri­ter som fun­kar li­ka bra på egen hand som till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.