Vegansk mil­ks­ha­ke på Max

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

Max max­ar verk­li­gen ve­gan­ut­bu­det på si­na re­stau­rang­er. I maj kom­mer de att tes­ta en helt vegansk mil­ks­ha­ke i sma­ker­na cho­klad, jord­gubb och va­nilj. Ba­sen är ko­kos och säl­jer den bra så kom­mer den snart att fin­nas på al­la re­stau­rang­er runt om i lan­det. Slurp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.