VARM BÖNPURÉ MED STEKT GRÖNKÅL

Vego - - HANNU BJUDER PÅ VEGETARISKT -

Om jag är fru­sen och hung­rig be­hö­ver jag god mat väl­digt fort. Då la­gar jag den­na för­enk­ling av en bond­bönspuré som man har ätit runt Me­del­ha­vet se­dan ur­min­nes ti­der. Vill du gö­ra rät­ten li­te ma­ti­ga­re blir det gott med ol­je­s­tek­ta bröd­kru­tong­er till. Det ger ett gott fras till det mju­ka.

2 bur­kar sto­ra vi­ta bö­nor à 400 g 1 bu­kett grönkåls­blad el­ler broc­co­li 1 vit­löks­klyf­ta, fin­hac­kad oliv­ol­ja att ste­ka i myc­ket oliv­ol­ja att ring­la över salt ny­ma­len svart­pep­par

1. Lägg bö­nor­na i ett durk­slag och skölj dem i kallt vat­ten. Låt rin­na av.

2. Re­pa grönkåls­bla­den och ta bort den grova stjäl­ken. För­väll bla­den i sal­tat vat­ten ett par mi­nu­ter. Om du an­vän­der broc­co­li låt den ko­ka mjuk. Slå av vatt­net och låt rin­na av or­dent­ligt.

3. Värm en stek­pan­na med ol­ja och fräs grönkål el­ler broc­co­li med den fin­hac­ka­de vit­lö­ken. Sma­ka av med salt och pep­par.

4. Ge bö­nor­na ett has­tigt upp­kok i lätt­sal­tat vat­ten. De be­hö­ver ba­ra bli var­ma. Slå av det mesta av vatt­net men spa­ra li­te. Mixa bö­nor­na i en mat­be­re­da­re och till­sätt li­te av kok­vatt­net så att det blir en mjuk, fin kon­si­stens. Sma­ka av med salt och pep­par.

5. Sko­pa upp bön­purén i dju­pa skå­lar och lägg den mjuk­stek­ta grönkå­len el­ler broc­co­lin ovan­på. Ta fram din bäs­ta oliv­ol­ja och ring­la över den. Ser­ve­ra ome­del­bart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.