FETAOST PÅ TO­FU

Vego - - OSTSKOLAN -

200 g

½ tsk vit­lökspul­ver

½ tsk lök­pul­ver

1 tsk nä­ringsjäst

1 krm basilika

1 krm mej­ram

1 krm ore­gano

1 tsk mjölk­sy­ra (se tipsru­ta) el­ler ½ msk ci­tronsaft

1 tsk salt

2 msk ko­kos­ol­ja, ne­u­tral smak

200 g fast to­fu

1 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger

1 tsk oliv­ol­ja

1. Mixa vit­lökspul­ver, lök­pul­ver, nä­ringsjäst, basilika, mej­ram, ore­gano, mjölk­sy­ra och salt i en krydd­kvarn el­ler mor­tel.

2. Smält ko­kos­ol­jan i mikron el­ler på låg vär­me på spi­sen.

3. Lägg to­fun mel­lan två hus­hålls­pap­per och pres­sa med lätt hand så att över­skotts­väts­kan pressas ut. Bryt to­fun i bi­tar och lägg i en blen­der el­ler mat­be­re­da­re. Till­sätt krydd­bland­ning­en och mixa to­fun slät.

4. Av­slu­ta med att mixa ner ko­kos­ol­ja, äp­pel­ci­der­vi­nä­ger och oliv­ol­ja. An­vän­der du ci­tronsaft istäl­let för mjölk­sy­ra mix­ar du ner den ock­så.

5. Lägg en ost­duk el­ler mjuk tunn köks­hand­duk i en rek­tangu­lär form som mä­ter ca 6 x 8 cm och sko­pa ner to­fus­me­ten. Plat­ta till och jäm­na till ytan.

6. Plas­ta in allt och ställ in i ky­len i två dygn för att mog­na i sma­ken.

7. Ef­ter två da­gar kan du vän­da ut os­ten och plas­ta in på nytt. Den hål­ler sig i ca 1 vec­ka i kyl­skåpet.

Den här fe­ta­os­ten är jät­te­god att läg­ga upp på en ost­bric­ka, blan­da ner i en sal­lad, fyl­la ve­go­bol­lar med el­ler ba­ra äta som den är. Ex­pe­ri­men­te­ra gär­na med eg­na krydd­bland­ning­ar tills du hit­tar din fa­vo­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.