ETT KORT SOM HJÄLPER

Vego - - TRENDSPANING -

Det är od­lings­sä­song, så var­för in­te skic­ka ett kort som man sen kan plan­te­ra? Häls­ning­en som va­rar över tid går att kö­pa hos den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Afri­kagrup­per­na som stöd­jer pro­jekt i An­go­la, Na­mi­bia, Moçam­bi­que, Syd­af­ri­ka och Zim­babwe. Tre kort kos­tar 100 kro­nor på afri­kagrup­per­na.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.