Ve­go­lop­pet

Vego - - HÄLSOPLOCK -

Den 8 sep­tem­ber är det dags för årets Ve­go­lopp i Boke­da­lens na­tur­re­ser­vat i Jon­se­red, strax ut­an­för Gö­te­borg. Det finns fle­ra di­stan­ser att ut­ma­na sig själv och and­ra på, in­klu­si­ve en sta­fett. Lop­pet ar­ran­ge­ras helt ide­ellt och allt över­skott från an­mäl­nings­av­gif­ter och för­sälj­ning går till Djur­hem­met Ti­ger­ha­ren. Läs mer på ve­go­lop­pet.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.