GRÖNT RIS – ARROZ VERDE

Vego - - BRASILIANSK BBQ -

4 por­tio­ner

Det gröna ri­set går per­fekt att för­be­re­da och skän­ker en grön fär­g­ex­plo­sion till grill­fes­ten. Man bru­kar även här gil­la att an­vän­da ko­ri­an­der, men jag sat­sa­de på spe­nat och per­sil­ja i stäl­let.

2 dl fin­hac­kad ba­byspe­nat 1 dl fin­hac­kad per­sil­ja ½ gul lök, fin­hac­kad 1 vit­löks­klyf­ta, fin­hac­kad 3 dl lång­kor­nigt ris

6 dl vat­ten 1 grön­saks­bul­jong­tär­ning salt

1. Mixa helst spe­nat och per­sil­ja i en mat­be­re­da­re så att det blir rik­tigt fint.

2. Fräs gul lök och vit­lök i li­te oliv­ol­ja tills lö­ken mjuk­nar nå­got.

3. Rör ner ri­set och låt frä­sa med i någ­ra mi­nu­ter.

4. Häll på spe­nat- och per­sil­je­mix­en, vat­ten och bul­jong­tär­ning. Ko­ka upp och låt sju­da i ca 20 mi­nu­ter el­ler tills ri­set är mjukt men fort­fa­ran­de har kvar li­te tugg­mot­stånd. Sma­ka av med salt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.