SUGRÖRSBANTA

Vego - - TRENDSPANING -

Har du koll på det nya då­li­ga? Helst ska man ju in­te äta snabb­mat, men det gör vi ju än­då. Men det som vi ab­so­lut ska änd­ra på är att slu­ta an­vän­da sug­rör. Onö­dig plast­bit, och visst kan man dric­ka juice, mjölk el­ler läsk ut­an hjälp? Men om du verk­li­gen vill ha sug­rör så tes­ta de här va­ri­an­ter­na i glas. Hål­ler mas­sor av gång­er. Kom­mer från au­stra­lis­ka

Zak­kia. Sug­rö­ren kos­tar 29 dol­lar, d.v.s. ca 290 kro­nor och finns hos S.O.O.P. Stock­holm. zak­kia.com.au

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.