GE HYN EN VITAMINKICK

Vego - - MODE & SKÖNHET -

Mo­rots­ol­ja är ald­rig fel. Spe­ci­ellt in­te på sol­kysst hud. Ro­sen­se­ri­ens ”Mo­rots­ol­ja” an­vänds främst till an­sik­tet och boos­tar hyn med E-vi­ta­min som för­hö­jer brän­nan och ger en här­lig lys­ter. Pris 345 kr på ro­sen­se­ri­en.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.