SOMRIG KLASSIKER

Vego - - MODE & SKÖNHET -

”Ha­vai­a­nas” är klas­si­kern som pas­sar per­fekt till stran­den och kaf­fe­häng­et på bal­kong­en. De är snyg­ga, tå­li­ga och gjor­da i ned­bryt­bart na­tur­gum­mi. ”Slim Gol­den” finns att kö­pa på den håll­ba­ra mo­de­bu­ti­ken gre­en­la­ces.se. Pris 299 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.