KOLL PÅ SYMBOLERNA!

Vego - - VEGO SVARAR -

Vi vill gö­ra det så en­kelt som möj­ligt att hit­ta ett re­cept som pas­sar dig. Där­för har vi nu märkt de re­cept som är glu­ten- re­spek­ti­ve nöt­fria. Hop­pas att det un­der­lät­tar!

Glu­ten­fri

Re­cep­ten med den här sym­bo­len är glu­ten­fria. Om inte ger vi för­slag på hur du kan gö­ra det glu­ten­fritt.

Nöt­fri

Re­cep­ten med den här sym­bo­len är nöt­fria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.