Fryst li­me­chee­seca­ke

Vego - - VI KAN INTE SLUTA ÄTA… -

Det far­li­ga med go­da sa­ker är att man inte kan slu­ta ta bit ef­ter bit ef­ter bit. Den här chee­seca­ken är syr­lig. Rik­tigt syr­lig. Du kanske tyc­ker att åt­ta li­me­fruk­ter lå­ter myc­ket, men det är helt rätt. Vi gil­lar att äta den rakt upp och ner, även om en klick vis­pad gräd­de ba­lan­se­rar upp sy­ran på ett trev­ligt sätt. Den här chee­seca­ken är per­fekt att gö­ra i för­väg ef­tersom den ska fry­sas och inte ba­kas.

12 bi­tar För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fria di­gesti­vekex Di­gesti­ve­bot­ten

300 g di­gesti­vekex

150 g smör, t ex mjölk­fritt

Chee­seca­ke­fyll­ning

8 li­me­fruk­ter

½ dl ko­kos­ol­ja, smält

500 g färskost, t ex mjölk­fri som

Oat­ly påMac­kan

4 dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja- el­ler

hav­reyog­hurt

½ dl strö­soc­ker

2 tsk va­nil­jes­sens

De­ko­ra­tion 1 li­me, tunt ski­vad Di­gesti­ve­bot­ten

Mixa kex­en till smu­lor i en mat­be­re­da­re. Blan­da med det smäl­ta mar­ga­ri­net och tryck ut i en spring­form med lös­tag­bar kant, ca 24 cm i di­a­me­ter. Ställ in i fry­sen så länge.

Chee­seca­ke­fyll­ning

1. Riv ska­let på al­la li­me­fruk­ter och pres­sa saf­ten ur fy­ra av dem.

2. Mixa ihop samt­li­ga ingre­di­en­ser i en mat­be­re­da­re.

2. Skra­pa ner fyll­ning­en i for­men. Ställ in i fry­sen i 6-8 tim­mar el­ler över nat­ten. Ta ut 30 min in­nan ser­ve­ring och låt ti­na nå­got. De­ko­re­ra med ski­vad li­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.