LE­MO­NAD PÅ SVARTVIN­BÄRS­BLAD

Vego - - SÄSONG -

ca 1 li­ter kon­centrat

Har du tes­tat att gö­ra le­mo­nad på svartvin­bärs­blad? Den är su­peren­kel och skö­ter sig själv mest he­la ti­den. Som att dric­ka ett glas av som­ma­ren.

8 dl vat­ten ca 8 dl lätt pac­ka­de svartvin­bärs­blad 4 dl strö­soc­ker

3 ci­tro­ner

1. Ko­ka upp vatt­net i en ka­strull och ta av från vär­men.

2. Skölj av bla­den och lägg dem i det ko­kan­de vatt­net till­sam­mans med strö­sock­ret. Riv ner ska­let från en ci­tron och pres­sa ner saf­ten från samt­li­ga. Låt bland­ning­en sval­na och ställ se­dan svalt i 3 da­gar.

3. Si­la av ge­nom sil­duk och häll upp på flas­ka el­ler frys in.

4. Späd le­mo­na­den med ca fy­ra de­lar vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.