Grönt i siff­ror:

Vego - - HETAST JUST NU: VEGO -

• 47 pro­cent av kvin­nor­na är flex­i­ta­ri­a­ner, bland män­nen väl­jer 32 pro­cent att va­ra flex­i­ta­ri­a­ner.

• 50 pro­cent upp­ger att de äter ve­ge­ta­risk mat av mil­jö/ kli­matskäl, me­dan 37 pro­cent upp­ger häl­sa som främs­ta skäl.

• Fy­ra av tio svens­kar äter ve­ge­ta­riskt en el­ler fle­ra gång­er i veckan.

• Flest ve­ge­ta­ri­a­ner finns i Stockholm, mins­ta an­de­len bor i nor­ra Mel­lans­ve­ri­ge och mel­lers­ta Norr­land.

Källa: Si­fo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.