SEITANBURGARE

Vego - - VEGOSKOLAN -

7–9 st

En va­ri­ant där man skär ski­vor av en tjock korv och se­dan ste­ker (el­ler gril­lar) och pens­lar med BBQ-sås. Det blir ing­en gry­ning färs­bur­ga­re ut­an mer en kom­pakt och saf­tig bur­ga­re.

1 dl vat­ten

2 dl kros­sa­de to­ma­ter

2 dl svar­ta bö­nor

½ dl ne­u­tral ol­ja

2 msk ljus mi­so

3 msk to­mat­puré 1 grön­saks­bul­jong­tär­ning 1 tsk liquid smo­ke

1 msk lök­pul­ver

1 msk vit­lökspul­ver 1 tsk salt

1 tsk svart­pep­par 1 tsk rökt pap­ri­ka 1 tsk krydd­pep­par

4 ½ dl veteg­lu­ten/glu­ten­mjöl 1 grön­saks­bul­jong­tär­ning

1. Följ in­struk­tio­ner­na för seitanbiffar, steg 1-4.

2. For­ma till en tjock korv, ca 10-15 cm. Låt vi­la 10 min.

3. Ta en stor ka­strull och ko­ka upp 3 li­ter vat­ten med en grön­saks­bul­jong­tär­ning.

4. Plat­ta till kor­ven och rul­la den li­te för att få ut even­tu­ell luft och for­ma se­dan till en tjock korv igen.

5. Ta en bit ost­duk/sil­duk (el­ler an­nat lik­nan­de tyg) som är ca 40 x 40 cm. Rul­la in kor­ven och knyt var­je än­de med bo­mulls­snö­re, stek­snö­re el­ler ju­te­snö­re. An­vänd en påskläm­ma för att hål­la än­den me­dan du kny­ter med snö­ret. Rul­la tight.

6. Lägg ner kor­ven i bul­jong­en och sjud se­dan i 1 tim­me och 40 min. Ha loc­ket på glänt. Vänd kor­ven ett par gång­er.

7. Lägg över kor­ven i en skål och täck hal­va med bul­jong. Låt sval­na till rumstem­pe­ra­tur (ca 1 tim­me) och klipp se­dan av stek­snö­ret och ta bort ty­get. Lägg över kor­ven i en på­se.

8. För­va­ra i kyl­skåp minst 8 tim­mar in­nan du skär upp bur­gar­ski­vor som bör va­ra ca 1 ½ cm tjoc­ka.

När bur­gar­na ska ste­kas/gril­las så stek på me­del­tem­pe­ra­tur i rik­ligt med ol­ja. Tänk på att de är kla­ra och ba­ra ska bli var­ma och få li­te yta. När de bör­jar bli kla­ra så pensla med en god BBQ-sås på bå­da si­dor och stek nå­gon mi­nut till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.