KNAP­RIGT STEKT TO­FU MED ASIATISK PLOCKSALLAD

Vego - - VEGOS VECKOMEN Y MARBETE MED ENKLA KASSEN -

4 por­tio­ner

Plock­sal­la­der är ett kul sätt att sam­las kring ma­ten. Man läg­ger upp al­la färgspra­kan­de grön­sa­ker till­sam­mans med nud­lar, me­lon och jord­nöt­ter och lå­ter var och en ploc­ka ihop sin egen sal­lad. En god dres­sing till kic­kar i gång smaklö­kar­na!

Pick­lad rät­ti­ka

ca 500 g rät­ti­ka

3 dl vat­ten

1 ½ dl ät­tik­sprit, 12 % 2 dl strö­soc­ker

1 msk salt

Se­sam­dres­sing

½ fin­hac­kad röd chi­li 1 fin­hac­kad vit­löks­klyf­ta 1 msk fin­hac­kad ing­e­fä­ra 2 li­me, pres­sad saft

½ dl kok­hett vat­ten 3 msk ljus so­ja

1 msk se­sa­m­ol­ja

3 msk strö­soc­ker

Knap­rigt stekt to­fu

ca 400 g to­fu, fast och na­tu­rell

2 msk majs­stär­kel­se salt svart­pep­par ne­u­tral ol­ja, t ex majs­ol­ja, till stek­ning

Till­be­hör

tun­na glasnud­lar till fy­ra per­so­ner 1 mo­rot

½ gur­ka

4 sal­lads­lö­kar, tunt ski­va­de 8 rä­di­sor, tunt ski­va­de

1 klyf­ta vat­ten­me­lon, ca 150 g

150 g su­garsnaps

50 g böngrod­dar

1 kru­ka grov­hac­kad myn­ta

½ dl grov­hac­ka­de jord­nöt­ter

1 li­me i klyf­tor

Pick­lad rät­ti­ka

1. Ska­la och strim­la rät­ti­kan i tun­na ski­vor med en po­ta­tis­ska­la­re.

2. Blan­da vat­ten, ät­tik­sprit, soc­ker och salt till en lag och lägg i rät­ti­kan. Låt rät­ti­kan stå och dra i la­gen i minst 2 tim­mar i ky­len.

Se­sam­dres­sing

Blan­da sam­man al­la in­gre­di­en­ser till dres­sing­en och häll upp i en skål.

Knap­rigt stekt to­fu

1. Skär upp to­fun i mind­re bi­tar och lägg på ett fat. Pud­ra över majs­stär­kel­se och kryd­da med li­te salt och pep­par. Vänd runt så att stär­kel­sen och kryd­dor­na fast­nar or­dent­ligt.

2. Het­ta upp en stek­pan­na med ol­ja och stek to­fun fra­sig och gyl­len­brun runt om. Lägg upp på li­te hus­hålls­pap­per för att rin­na av. Ser­ve­ra to­fun till­sam­mans med sal­la­den och den go­da dres­sing­en.

Till­be­hör

1. Ko­ka nud­lar­na en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en.

2. Ska­la och hyv­la mo­ro­ten i tun­na rem­sor på läng­den med en po­ta­tis­ska­la­re. Ska­la och de­la gur­kan på läng­den i två de­lar, kär­na ur och skär i ski­vor.

3. Skär me­lo­nen i bi­tar.

4. Lägg upp nud­lar­na med rät­ti­ka, mo­rot, gur­ka, sal­lads­lök, rä­di­sor, me­lon, su­garsnaps och böngrod­dar i oli­ka hö­gar. Strö över myn­ta och jord­nöt­ter och ser­ve­ra li­meklyf­tor och se­sam­dres­sing till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.