BERLINERBURGARE

Vego - - LÄKARE FÖR FRAMTIDEN -

4 st

Den här mo­der­na bur­ga­ren är in­spi­re­rad av Ber­lins ga­tukök och den top­pas med bå­de surkål och cur­ry­ketchup – två till­be­hör som kän­ne­teck­nar tysk stre­et­food. Cur­ry­ketchu­pen är Tysklands mest po­pu­lä­ra ketchup, den är ut­sökt till bur­ga­re och som dipp­sås till ugns­ros­ta­de grön­sa­ker och pom­mes. Den ro­sa surkå­len mås­te gö­ras i för­väg (max två vec­kor) el­ler åt­minsto­ne en halv­tim­me in­nan du bör­jar ste­ka ve­go­bur­gar­na.

Vegoburgare

raps­ol­ja till stek­ning

1 me­del­stor gul lök, fin­hac­kad

2 pres­sa­de vit­löks­klyf­tor

200 g cham­pin­jo­ner, fin­hac­ka­de

2 ½ dl tunt ski­vad pur­jo­lök

250 g kok­ta och av­run­na grö­na lin­ser, ca 3 dl

1 ¼ dl ros­ta­de och mal­da sol­ros­frön el­ler nöt­ter 1 msk se­nap ev. 2 msk nä­ringsjäst

1 msk chili­pas­ta

2 msk vitvins­vi­nä­ger

1 ½ dl pan­ko el­ler strö­bröd

4 krm salt

1 krm ny­ma­len svart­pep­par

Till­be­hör

4 ham­bur­ger­bröd, de­la­de och lätt ros­ta­de ma­jon­näs, t ex ägg­fri cur­ry­ketchup, se re­cept ro­sa surkål, se re­cept

Vegoburgare

1. Het­ta upp en stor stek­pan­na på me­del­hög vär­me och till­sätt en skvätt raps­ol­ja. Lägg i hac­kad lök och stek i 5-7 mi­nu­ter tills den är mjuk och ge­nom­skin­lig.

2. Till­sätt vit­lök och cham­pin­jo­ner. Stek tills svam­pen har skrump­nat och över­flö­dig väts­ka har ång­at bort. Till­sätt pur­jo­lök och stek i yt­ter­li­ga­re 1 mi­nut.

3. Lägg allt i en bun­ke och blan­da med res­te­ran­de ingre­di­en­ser. Blan­da till en klad­dig smet med en gaf­fel el­ler med hän­der­na, el­ler mixa för­sik­tigt i om­gång­ar i en mat­be­re­da­re. Sma­ka av med mer salt och pep­par om det be­hövs. Lägg sme­ten i en skål och ställ in den i kyl­skåpet i 30 mi­nu­ter el­ler plas­ta in den och låt stå i kyl­skåpet i upp till 24 tim­mar.

4. De­la upp sme­ten i fy­ra jämn­sto­ra bi­tar och for­ma dem till bur­ga­re. Het­ta upp en stek­pan­na på me­del­hög vär­me och till­sätt en skvätt raps­ol­ja. Stek bur­gar­na i 3-4 mi­nu­ter på var­je si­da. Kryd­da lätt med salt och pep­par.

5. Lägg en vegoburgare på var­je rostad brödun­der­del och top­pa med ma­jon­näs, surkål och cur­ry­ketchup. Lägg på över­de­len och ser­ve­ra.

Det här är den ul­ti­ma­ta mat­bi­beln för bur­gar­fan­tas­ten. Vegoburgare (Tu­kan för­lag) in­ne­hål­ler grö­na bur­ga­re med in­spi­ra­tion från he­la värl­den, till­sam­mans med smar­ta tips för hur du ska få till rätt sma­ker och kon­si­sten­ser. Boken är lakto-ovo med myc­ket ve­ganskt el­ler tips på hur du ve­ga­ni­se­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.