Psst…

Vego - - VEGOSKOLAN -

…att sju­da be­ty­der pre­cis in­nan det ko­kar. Det är väl­digt vik­tigt att det in­te ko­kar, men ock­så att det in­te är ljum­met. Någ­ra små­bubb­lor är okej, men in­te mer. Det här krä­ver att du ju­ste­rar tem­pe­ra­tu­ren och flyt­tar runt ka­strul­len li­te då och då. Håll koll of­ta med and­ra ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.