3D-DESIGN

Vego - - TRENDSPANING -

Un­der de­sign­vec­kan i New York träf­fa­de jag UAU Pro­ject. De gör in­red­nings­ac­ces­so­a­rer och lam­por med 3D-skri­va­re. Al­la pro­duk­ter är gjor­da i helt na­tur­vän­li­ga ma­te­ri­al som kan bry­tas ner på ett bra sätt. Fint och färg­glatt. En lam­pa kos­tar ca 1 130 kr. www.uau­pro­ject.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.