Tre böc­ker som jag är be­satt av just nu

Vego - - NEWS -

Fer­men­te­ra 2.0 Jen­ny Ne­i­kells and­ra bok om syr­ning som är minst li­ka for­mi­da­bel som hen­nes förs­ta. Här lär du dig allt om hur det går till samt får en hel hög med in­spi­re­ran­de och någ­ra rik­tigt an­norlun­da re­cept. Själv tän­ker jag sy­ra svamp och egen sri­racha i år.

Baka med bö­nor

Li­na Wal­len­tin­sons förs­ta bok hand­la­de om grod­dar och skott. Den här är fylld av sjukt här­li­ga bröd och ka­kor som al­la in­ne­hål­ler bö­nor och lin­ser. Det är så ga­let och ro­ligt på sam­ma gång och jag vill ba­ra baka allt! Ett plus för att myc­ket är glu­ten­fritt.

Full­korn Fo­kus på full­korn in­ne­bär inte ba­ra nyt­ti­ga­re bröd, du får även en helt an­nan smak, tex­tur och fyl­lig­het. Det är su­per­kul att upp­täc­ka nya mjöl­sor­ter och att pil­la in full­korn i allt från bröd till pann­ka­kor och små­ka­kor. Ex­tra nör­digt blir det om du har en egen kvarn, vil­ket Christi­ne säl­jer via sitt fö­re­tag Bröd & Kvarn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.