Så­sen med al­la fem grundsma­ker

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

Så be­skri­ver Nor­disk ma­t­ut­veck­ling sin sås So­ti­ka. Tyd­lig sy­ra, säl­ta och uma­mi. En smak­för­hö­ja­re som kan an­vän­das i gry­tor, wo­k­rät­ter, ma­ri­na­der och dres­sing­ar. Den finns in­te till för­sälj­ning för oss van­ligt folk, men vi kan all­tid hop­pas!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.