VE­GANSK SKAGENRÖRA

Vego - - OPEN NEW DOORS BAHNHOF -

4-8 por­tio­ner

Den här smar­ri­ga ska­gen­rö­ran går ab­so­lut att äta di­rekt, men den är all­ra go­dast da­gen ef­ter när al­la sma­ker har fått got­ta till sig li­te. Su­per­god på en ski­va bröd, top­pad med pick­lad röd­lök.

2 pa­ket na­tu­rell to­fu á 200 g

1 röd­lök, fin­hac­kad

1 burk röd tång­ka­vi­ar (80 g)

200 g ve­gansk ma­jon­näs

200 g crè­me fraîche, t ex mjölk­fri som Oat­ly iF­raiche el­ler To­fut­ti Sour Supre­me hac­kad dill ef­ter smak

1 ci­tron, ri­vet skal

2 msk no­ri­fling­or (an­vänd den grö­na oros­ta­de sor­ten, an­nars blir rö­ran grå) salt svart­pep­par

Smu­la ner to­fun i en skål och blan­da ner röd­lök, tång­ka­vi­ar, ma­jon­näs, crè­me fraîche, dill, ci­tron­skal, no­ri, salt och pep­par. Var ge­ne­rös med sal­tet ef­tersom to­fun är väl­digt mild i sma­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.